Kenelle?

Pk-yritykset ja kunnalliset liikelaitokset, esim.

  • hoiva-ala
  • matkailu
  • ympäristöhuoltoala
  • kaupan ala
  • kuljetus- ja logistiikkayritykset
  • elintarvikeala
  • metalli- ja koneteollisuus

Sijoita kestävyyteen, se kannattaa

Kokonaisvaltaisesti vastuullinen toiminta edistää menestymistä liiketoiminnassa. Yrityksen toiminnasta tulee pitkäjänteisesti kestävää ja sen kilpailukyky kasvaa, kun siinä huomioidaan kestävän kehityksen kaikki ulottuvuudet, eli hyvän taloudellisen toiminnan lisäksi hallitaan ympäristönäkökohdat, pidetään huolta henkilöstön hyvinvoinnista ja osaamisesta sekä toimitaan eettisesti ja hyvässä vuorovaikutuksessa muun yhteiskunnan kanssa.

Alkuun pääset tekemällä yrityksestäsi tilannearvion.

Tarjoamme myös yksityiskohtaisempaa KELI-kartoitusta.