Terveisiä huhtikuun KELI-seminaareista!

26.4.2011

Syklin ensimmäinen kestävän liiketoiminnan (KELI) seminaari järjestettiin joulukuussa 2010 Helsingin Pääpostitalolla ja sen teemana oli sijoita kestävyyteen – se kannattaa. Tilaisuudessa kuultiin mm. Snellmanin Kokkikartano Oy:n, Rautia Malmin, Oral Hammaslääkärit Oyj:n sekä Hurrikaanit Ympäristöhuolto Oy:n näkemyksiä kestävän liiketoiminnan eri osa-alueista omassa toiminnassaan. Huhtikuussa KELI-seminaarit jatkuivat kahdella tilaisuudella, joiden teemat painottuivat elintarvikkeisiin sekä energiatehokkuuteen.

 

Ekologisia eväitä – elintarvikkeiden ympäristö- ja ilmastovaikutukset

Keskiviikkona 6.4. Sykli järjesti Helsingin pääpostitalon Postimuseossa KELI-seminaarin Ekologisia eväitä – elintarvikkeiden ympäristö- ja ilmastovaikutukset. Seminaarissa kuultiin kuusi esitystä, joissa tarkasteltiin laajaa aihetta eri näkökulmista. Syklin Kati Lundgren johdatti alustuksessaan kuulijoita pohtimaan ruuan ympäristövaikutuksia sekä merkitystä laajemminkin kestävän kehityksen eri ulottuvuuksiin, yhteiskuntaan ja kulttuuriin. MTT:n tutkija Merja Saarinen kertoi elintarvikkeiden ilmasto- ja ympäristömerkintöjen mahdollisuuksista sekä haasteista. Toimialapäällikkö Anna Vainikainen (Elintarviketeollisuusliitto ry ETL) puolestaan kertoi ympäristövastuun tunnuslukujen raportoinnista elintarviketeollisuudessa. Meri Elonheimon (Savon ammatti- ja aikuisopisto / EkoCentria) esityksen aiheena oli ajankohtainen ympäristöpassi, joka on ammattikeittiöiden kestävän kehityksen työkalu. Ympäristöpassin julkistamistilaisuus oli ollut juuri seminaaria edeltävänä päivänä. Ristorante Gastonen ravintoloitsija Lennart Sukapää esitteli ravintolansa toimintaa ja arvoja otsikolla Gastonen portaat luomuun. Prosessivastaava Jarmo Aho Seulo Palvelut oy:stä kertoi heidän yrityksensä palvelumallista, jonka avulla saadaan yhteys tuottajalta kuluttajalle.

Iltapäivän lopuksi pohdittiin vielä vastuullisia kalavalintoja WWF:n Meren herkkuja – kuluttajan kalaopas -julkaisun pohjalta. WWF:n oppaassa kalat on luokiteltu ympäristöperustein, eli niiden pyynnin ja kalakantojen kestävyyden mukaan. Pienissä ryhmissä ja yhdessä mietittiin mitä kalalajeja kannattaisi ruokalautasellaan suosia, mitä harkita ja mitä puolestaan välttää.

Seminaarin teemat ja puheenvuorot herättivät kuulijoissa paljon ajatuksia. Keskustelua syntyi muun muassa luomuruuasta sekä sen kysynnän ja tarjonnan kohtaamisesta nyt ja tulevaisuudessa, sekä ympäristö- ja hiilimerkintöjen yhtenäistämisestä.

Energiaratkaisuja ja energiatehokkuutta logistiikkaan, liikkumiseen ja palveluihin

Huhtikuun toinen, energiatehokkuuteen ja logistiikkaan keskittynyt KELI-seminaari pidettiin Ravintola Pääpostin auditoriossa tiistaina 19.4. Seminaari järjestettiin yhdessä ESLogC-hankkeen kanssa. ESLogC kehittää Etelä-Suomen logistiikkakeskusten verkostoa tiiviissä yhteistyössä eri toimijoen ja ulkoisten yhteistyökumppaneiden kanssa.

Ympäristöasiantuntija Anna Ruskovaara HSL Helsingin seudun liikenteestä kertoi heidän palveluistaan otsikolla Viisaat valinnat työmatkaliikenteessä – miten työnantaja voi edistää kestäviä kulkutapoja. Sitran johtava ekotehokkuusasiantuntija Karoliina Auvinen puolestaan visioi ihmislähtöisten palveluinnovaatioiden tarvetta energiatehokkuuden alalla. Janne Vainio (QEHS-päällikkö, Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy) esitteli Isoverin energiatehokkuustyötä ja Forssan tehdasta, jossa on ryhdytty käyttämään biokaasua energianlähteenä. Johtava asiantuntija Timo Rintala Pöyryltä kertoi tulevasta käyttötavaralogistiikkakeskuksesta, sekä sen ympäristönäkökohtien huomioinnista. Helsingin Energian Marita Kulmala esitteli jo pitkät perinteet omaavan Energiakeskuksen energianeuvontaa ja Valonian Juuso Pulli kertoi Rullaa-hankkeen kehitysehdotuksia pk-yritysten logistiikan ja kuljetusten tehostamiseen.

Syklin Salka Orivuori ohjasi iltapäivän päätteeksi ESLogC-hankkeeseen liittyvää tulevaisuusverstastyöskentelyä, jonka tavoitteena oli pohtia, miten logistiikkakeskus ja sen energiaratkaisut voivat tukea energiatehokasta ja ekologista logistiikkaketjua ja yhdyskuntaa. Liikkeelle lähdettiin tulevaisuudesta; minkälainen olisi energiatehokas ja ekologinen logistiikkakeskus vuonna 2030. Tulevaisuusvision jälkeen pohdittiin, mitä aikavälillä 2010–2015 tulisi tehdä, jotta vuoden 2030 tavoitetila toteutuisi. Tulevaisuusverstaassa syntyneitä ajatuksia ja visioita tullaan esittelemään Syklin ESLogC-hankkeen verkkosivuilla.

Rekisteröitymällä KELI-sivustolle pääset muun muassa lukemaan seminaarien esityksiä.

Lisätietoja:

Tuotevastaava Päivi Saarnia (kestävää liiketoimintaa)
paivi.saarnia(at)sykli.fi
puh. 0400 678 705

Vararehtori Esa Leinonen (ESLogC-projekti)
esa.leinonen(at)sykli.fi
puh. 0400 774 302

http://eslogc.sykli.fi