Hyvinvoiva ympäristö

Ympäristön hyvinvoinnille eli ekologiselle kestävyydelle asetetaan yhä suurempia vaatimuksia. Joillekin yrityksille ympäristöstä huolehtiminen on liiketoimintaa. Vastuu ympäristöstä kuuluu kuitenkin kaikille ja yrityksen hyvin hoidetut ympäristöasiat ovat yhä useammin kilpailutekijä markkinoilla. Ekologiseen kestävyyteen liittyvät muun muassa materiaali- ja energiatehokkuus, jätehuolto, logistiikka, kemikaalit sekä tuotteiden ja palvelujen elinkaariarvioinnit.