Yritys ja yhteiskunta

Yrityksen toiminnan kannalta on tärkeää vastuu myös siitä yhteisöstä, jossa yritys toimii. Kestävän liiketoiminnan kulttuurinen näkökulma muodostuu muun muassa noudatettavista toiminnan eettisistä periaatteista, yrityksen arvoista ja kehittyvästä organisaatiokulttuurista. Hyvät sidosryhmäsuhteet ja avoin tiedottaminen turvaavat yrityksen toimintaedellytykset.