KELI-kartoitus

Pitkäjänteinen yritystoiminta on kestävää niin liiketaloudellisesti, ekologisesti, sosiaalisesti kuin kulttuurisestikin. Suomen ympäristöopisto Sykli tarjoaa yrityksille ja muille organisaatioille KELI-kartoituksia kestävän toiminnan kehittämisen pohjaksi. KELI-kartoitus auttaa yrittäjää varmistamaan, että liiketoiminta on hyvällä ja jatkuvalla pohjalla. Kartoitus sopii monenlaisiin yrityksen kehittämistyön vaiheisiin, joko kestävän kehityksen työn aloitustyökaluksi tai tarkentamaan ja selkiyttämään jo aloitettua työtä. KELI-kartoituksen avulla voidaan paikantaa tärkeimmät kehityskohteet, olivatpa ne sitten talouden, henkilöstön, ympäristöasioiden tai asiakas- ja muiden sidosryhmäsuhteiden alueella.

Kartoituksen laajuudesta ja sisällöstä sovitaan aina erikseen. Kartoitus kestää muutamasta tunnista pariin päivään yrityksen koosta ja kartoituksen laajuudesta riippuen. Kartoituksen kustannukset riippuvat toteutustavasta ja kustannuksista sovitaan aina etukäteen.

Oman yrityksen tilanteen selvittämisen voi aloittaa myös itsenäisesti tekemällä tilannearvio. Tilannearvio on ilmainen, eikä sido arvion tekijää millään tavalla.

Kehittämisohjelmat

Kestävän liiketoiminnan kartoitusta on mahdollista täydentää tarkentavilla eri osa-alueiden kartoituksilla, joiden pohjalta Sykli tuottaa kehitysohjelmia yritykselle. Tarjolla on laaja kirjo yhteistoiminnallisia kehityspalveluja, esimerkiksi:

  • toimintaympäristön muutosten ennakointiverstaat,
  • tuotteiden arviointi ja muotoilu,
  • ammatilliset tutkinnot liiketoiminnan ja ympäristöaloilla,
  • räätälöidyt koulutukset,
  • toimintajärjestelmien kehittäminen ja auditointi,
  • itsearviointi,
  • konsultointi.  

Kehittämispalveluissa Sykli hyödyntää oman organisaationsa lisäksi yhteistyöverkostonsa laaja-alaista asiantuntemusta.

Lisätietoja:

Esa Leinonen
Vararehtori
esa.leinonen(at)sykli.fi
0400 774 302

 

Siirry tilannearvioon